Tjänster

Att installera en ny eller att renovera en gammal hiss, rulltrappa, port eller lyftbord, är stora och komplexa åtgärder som ofta kräver specifika kunskaper. Vår roll som oberoende hisskonsulter är att hjälpa er att lyckas med ert projekt genom att föreslå lämpliga och säkra lösningar ur ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.

Vi utför inventering, statusbedömning, projektering, projektledning och entreprenadbesiktning. Läs mer nedan om våra olika tjänster.

Befintliga hissar, rulltrappor, portar & lyftbord

Har ni en transportanordning och vill ha hjälp med en oberoende bedömning av status och möjligheter?

Vi kan utföra en inventering på era anordningar och upprätta ett åtgärdsförslag. Därefter beslutar vi tillsammans med er vilka åtgärder ni vill gå vidare med. Vanliga åtgärder som vi kan vara behjälpliga med omfattar bland annat:

 • Upprättande av förfrågningsunderlag, som innefattar en teknisk beskrivning och administrativa föreskrifter som används för upphandling av ombyggnad.
 • Upprättande av anbudsformulär och utskick till entreprenörer.
 • Utvärdering av inkomna anbud från entreprenörer.
 • Hjälp vid upphandling genom upprättande av kontrakt.
 • Upprättande av anpassade serviceavtal.
 • Uppföljning av serviceavtal och utförd service.

Nya hissar, rulltrappor, portar & lyftbord

Ska ni installera en ny transportanordning? Vi hjälper er med projektering inom nya och befintliga byggnader.

Vi är med i alla steg av byggprocessen och säkerställer att såväl byggherrens önskemål uppnås som att gällande regelverk efterlevs. Vanliga åtgärder som vi kan vara behjälpliga med omfattar bland annat:

 • Programhandlingsprojektering
 • Systemhandlingsprojektering
 • Kapacitetsberäkningar/trafikanalyser
 • Upphandling

Vid upprättande av handlingar och analyser jobbar vi med bland annat:

 • AMA
 • BREEAM, LEED, m.fl
 • Bluebeam

Entreprenadbesiktning

En entreprenadbesiktning handlar om att säkerställa att ni fått den produkt som är avtalad. Besiktningsmannens roll är att objektivt bedöma att entreprenaden är kontraktsenlig, vilket kräver såväl teknisk som juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme. Vi utför alla typer av besiktningar enligt AB 04 och ABT 06 och vi är utbildade hos SBR Byggingenjörerna.

Något annat?

Om du inte vet exakt vad ni behöver hjälp med kan du rådfråga oss som en oberoende part. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare i er situation. Du väljer hur mycket eller lite av våra tjänster som ni vill ta del av.